.

Serveis/Recerca

Els serveis que posem a la disposició de les persones interessades consisteixen, en primer lloc, a realitzar un assessorament seriós i fiable amb vista al fet que els interessats tinguin la informació necessària per sospesar la possibilitat d'establir una explotació helicícola i pugui treure les seves pròpies conclusions.

Assessorament:

visites concertades anticipadament més informació: visitas@caljep.com o en el telèfon: 806 317 986.
(Veure apartat Assessorament)

Venda d'alevins:

A les nostres sales de maternitat neixen alevins de helix aspersa Muller en les millors condicions i amb l'aplicació de totes les millores genètiques i higièniques implementades.

Únicament es venen els alevins nounats.

Recerca i desenvolupament:

Encara que les línies obertes en recerca són múltiples, s'està treballant en algunes com:

Infraestructura:
Amb l'objectiu de reduir costos i inversió, augmentant la producció i optimitzant les inversions.

novafrut

I gràcies a la col·laboració amb la facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona i la facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona s'està treballant en millora genètica, anàlisis microbiològiques i avaluacions parasitàries.

L'objectiu és seguir millorant les qualitats de l'animal:
Comercials: atractiu a la vista, uniformitat de grandària i closca resistent.
Productives: 1/ Rusticitat enfront dels paràmetres mediambientals i enfront dels problemes sanitaris. 2/ Proliferació, tant en l'aspecte de fertilitat com en el de qualitat de les seves postes. 3/ Augmentar la velocitat de creixement.

mapa