.

Integrats

Una vegada creada i establerta l'explotació, els integrats són les persones que engreixen al cargol. Des de les seves empreses, se'ls dóna cobertura tècnica, se'ls ven pinso i alevins, i posteriorment, se'ls compra el cargol, fent-los partícips de tots els beneficis del projecte, intentant que aquests beneficis repercuteixin en la producció.

Els resultats de les nostres recerques estaran a la disposició dels nostres integrats.